Rezerwacja terminu Prawa jazdy Starostwo Powiatowe w Kielcach

Pierwsze Prawo Jazdy!

Z uwagi na panującą pandemię, osoby ubiegające się po raz pierwszy o uprawnienia (bez potwierdzenia kwalifikacji zawodowej), po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego mogą dokonywać wpłaty w wysokości 100,50zł za prawo jazdy na rachunek bankowy nr 68 1560 0013 2037 3600 2000 0004 za pomocą płatności elektronicznej bądź bezpośrednio w Starostwie – w kasie oddziału Banku.

Potwierdzenie powyższej wpłaty można przesłać na adres e-mail: komunikacja@powiat.kielce.pl bądź dostarczyć osobiście, np. na Biuro Obsługi Interesanta znajdujące się przy wejściu do Starostwa.

Ważne!

W celu pozyskania informacji czy prawo jazdy jest już gotowe do odbioru, można skorzystać ze strony internetowej: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Regulamin internetowej rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach

Rezerwując termin wizyty w Starostwie Powiatowym w Kielcach przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Umówiona wizyta w Wydziale Komunikacji i Transportu z zakresu Referatu Rejestracji Pojazdów dotyczy tylko jednej sprawy związanej z Kartami Usług Referatu np. rejestracja jednego nowego pojazdu zakupionego na terenie kraju, rejestracja jednego pojazdu sprowadzonego z zagranicy, itp.
 2. Umówiona wizyta w Wydziale Komunikacji i Transportu z zakresu Referatu Praw Jazdy dotyczy spraw związanych z Kartami Usług Referatu np. odbiór jednego prawa jazdy, wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę, złożenie wniosku o wymianę prawa jazdy, itp.
 3. Przy rejestracji wizyty należy podać dane osoby, która będzie dokonywała czynności administracyjnej podczas wizyty w Starostwie, np. dane pełnomocnika w przypadku posiadania upoważnienia.
 4. Na wyznaczoną godzinę wizyty do Starostwa może się stawić jedynie osoba, której dotyczyła rejestracja wizyty
  (w przypadku załatwiania sprawy przez osobę nieletnią – również prawny opiekun). Dopuszcza się możliwość wejścia najbliższego członka rodziny – współmałżonka, wstępnych, zstępnych, którzy posiadają upoważnienie do załatwienia sprawy. Wejście innych osób trzecich (towarzyszących) jest niemożliwe.
 5. Spóźnienie, tzn. stawienie się w Starostwie po upływie wyznaczonej godziny spotkania spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji wizyty, a tym samym brak możliwości dokonania czynności administracyjnej w danym dniu.
 6. Anulowanie umówionej wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu bądź zmiana danych osoby dokonującej czynności administracyjnych podczas umówionej wizyty możliwe są najpóźniej do godziny 10:00
  w przeddzień terminowej wizyty, dzwoniąc pod numer 41 200 15 07 bądź pisząc na adres email: wach.d@powiat.kielce.pl
 7. Umówienie się na więcej niż jedną wizytę przez jednego klienta w danym dniu z zakresu Referatu Rejestracji Pojazdów nie jest możliwe (dotyczy rejestracji internetowej oraz telefonicznej).
 8. Umówienie się na więcej niż jedną wizytę przez jednego klienta w danym dniu, w związku z pkt. 7, spowoduje automatyczne anulowanie wyżej wymienionych rezerwacji wizyt, a tym samym brak możliwości dokonania czynności administracyjnych w danym dniu.
 9. Wystąpienie różnic między danymi podawanymi podczas rezerwacji wizyty, a danymi podawanymi w Wydziale Komunikacji i Transportu podczas dokonywania czynności administracyjnej, będzie skutkować anulowaniem rezerwacji wizyty, a tym samym brakiem możliwości dokonania czynności administracyjnej w danym dniu, np. zgłoszenie się z innym pojazdem, niż opisanym w rezerwacji terminu skutkuje anulowaniem rezerwacji wizyty, a tym samym brakiem możliwości dokonania rejestracji w danym dniu.
 10. Przed zarezerwowaniem wizyty należy zapoznać się z wykazem wymaganych dokumentów do realizacji danej sprawy. Wspomniany wykaz znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
 11. Grupa “I” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gmin powiatu kieleckiego z wyłączeniem gmin: Łopuszno, Strawczyn, Pierzchnica, Chmielnik, Mniów, Nowa Słupia, Łagów, Bieliny, Raków, Bodzentyn oraz Piekoszów.
 12. Grupa “II” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Strawczynie) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gmin Łopuszno oraz Strawczyn.
 13. Grupa “III” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Chmielniku) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gmin Pierzchnica oraz Chmielnik.
 14. Grupa “IV” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Mniowie) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gminy Mniów.
 15. Grupa “V” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Nowej Słupi) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gminy Nowa Słupia.
 16. Grupa “VI” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Łagowie) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gminy Łagów.
 17. Grupa “VII” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Bielinach) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gminy Bieliny.
 18. Grupa “VIII” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Rakowie) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gminy Raków.
 19. Grupa “IX” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Bodzentynie) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gminy Bodzentyn.
 20. Grupa “X” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Piekoszowie) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gminy Piekoszów.
 21. Grupa “XI” (odbiór praw jazdy, wnioski dot. praw jazdy, profil kierowcy oraz inne czynności administracyjne dot. Prawa jazdy). Umawianie wizyt w sprawie zatrzymanych praw jazdy odbywa się wyłącznie pod nr telefonu : 41 200 15 47, 41 200 15 48, 41 200 15 54, 41 200 15 55). Jest to grupa dedykowana dla mieszkańców wszystkich gmin powiatu kieleckiego.
 22. Wybór grupy niezgodnie z miejscem zamieszkania spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji wizyty, a tym samym brak możliwości dokonania czynności administracyjnej w danym dniu.
 23. W przypadku pełnomocnika, wyboru grupy należy dokonać według miejsca zamieszkania osoby, którą reprezentuje.
 24. System internetowej rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Kielcach dotyczący wizyt w związku
  z rejestracją pojazdu oraz odbiorem dowodu rejestracyjnego umożliwia umówienie wizyty maksymalnie 14 dni do przodu. Każdego dnia o godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, licząc od daty bieżącej, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać w danym dniu rejestracji.
 25. System internetowej rezerwacji dla Filii w Strawczynie, Filii w Chmielniku oraz Filii w Mniowie umożliwia umówienie wizyty maksymalnie 5 dni do przodu. Każdego dnia o godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, licząc od daty bieżącej, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać w danym dniu rejestracji.
 26. System internetowej rezerwacji dla Filii w Nowej Słupi umożliwia umówienie wizyty w dniach pracy Filii, tj. od poniedziałku do środy. O godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, maksymalnie 5 dni do przodu, uwzględniając dni pracy Filii, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać
  w danym dniu rejestracji.
 27. System internetowej rezerwacji dla Filii w Łagowie umożliwia umówienie wizyty w dniach pracy Filii, tj. od środy do piątku. O godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, maksymalnie 5 dni do przodu, uwzględniając dni pracy Filii, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać w danym dniu rejestracji.
 28. System internetowej rezerwacji dla Filii w Bielinach umożliwia umówienie wizyty w dniach pracy Filii, tj. od poniedziałku do środy. O godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, maksymalnie 5 dni do przodu, uwzględniając dni pracy Filii, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać
  w danym dniu rejestracji.
 29. System internetowej rezerwacji dla Filii w Rakowie umożliwia umówienie wizyty w dniach pracy Filii, tj. od środy do piątku. O godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, maksymalnie 5 dni do przodu, uwzględniając dni pracy Filii, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać w danym dniu rejestracji.
 30. System internetowej rezerwacji dla Filii w Bodzentynie umożliwia umówienie wizyty w dniach pracy Filii, tj. od poniedziałku do piątku. O godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, maksymalnie 5 dni do przodu, uwzględniając dni pracy Filii, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać w danym dniu rejestracji.
 31. System internetowej rezerwacji dla Filii w Piekoszowie umożliwia umówienie wizyty w dniach pracy Filii, tj. od poniedziałku do piątku. O godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, maksymalnie 5 dni do przodu, uwzględniając dni pracy Filii, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać w danym dniu rejestracji.
 32. System internetowej rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Kielcach dotyczący wizyt w związku z odbiorem praw jazdy oraz wnioskami dot. praw jazdy umożliwia umówienie wizyty maksymalnie 5 dni do przodu. Każdego dnia o godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, licząc od daty bieżącej, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać w danym dniu rejestracji.

Wydział Komunikacji
i Transportu

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty, wypełnić wszystkie wymagane pola i nacisnąć przycisk “Wyślij”.

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Wyślij