Starostwo Powiatowe w Kielcach

Zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu BEZ WIZYTY W STAROSTWIE!

  1. Pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Osoby które nabyły lub sprzedały pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszone są, aby dokonywały zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu w terminie 60 dni od daty zbycia lub nabycia pojazdu drogą elektroniczną (ePUAP) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

  1. Sprowadzony pojazd, niebędący nowym pojazdem.

Osoby które sprowadziły pojazd, niebędący nowym pojazdem, z  terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej uprasza się aby złożyły wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 60 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na stronie https://www.esp.pwpw.pl/

Wydział Komunikacji
i Transportu

Instrukcja rezerwacji wizyty
Aby zarezerwować wizytę należy wybrać odpowiednią grupę sprawy.
Po dokonaniu wyboru zostanie otwarte nowe okno, w którym należy postępować zgodnie z instrukcją tj.:

– zapoznać się z treścią regulaminu, dokonać jego akceptacji (brak akceptacji regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości rezerwacji wizyty za pośrednictwem Internetu),
– z kalendarza dokonać wyboru dnia wizyty wraz z określeniem godziny spotkania.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza i wybraniu przycisku „Wyślij” wyświetli się potwierdzenie Państwa rezerwacji.

By dokończyć proces rejestracji, po wyświetleniu potwierdzenia należy wybrać przycisk “Pobierz potwierdzenie rezerwacji” w celu wydrukowania rezerwacji lub zapisania w wersji elektronicznej.

UWAGA!

Wygenerowane potwierdzenie wizyty należy wziąć ze sobą w dniu wizyty w Starostwie, w formie wydruku, bądź w wersji elektronicznej, np. na urządzeniu mobilnym. Warunkiem wejścia na teren Starostwa jest okazanie potwierdzenia wizyty pracownikom ochrony. Dokument należy również okazać w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Aby zrealizować wizytę umówioną internetowo należy:

  1. W dniu umówionej wizyty stawić się w wybranej wcześniej placówce Starostwa najwcześniej 10 minut przed umówioną godziną. Nie stawienie się na umówioną godzinę spowoduje anulowanie rezerwacji.
  2. OBOWIĄZKOWO (!) zabrać ze sobą potwierdzenie umówionej wizyty w postaci papierowego wydruku lub elektronicznego poświadczenia w urządzeniu mobilnym.
  3. Zgłosić się do osoby kontrolującej wejście do budynku (pracownik ochrony) w celu oznajmienia swojego przybycia.
  4. Udać się do wskazanego okienka w celu realizacji wizyty.

Pamiętaj, przed wizytą w Starostwie:

Przed wizytą w Starostwie prosimy o sprawdzenie czy posiadają Państwo wszelkie niezbędne dokumenty do zrealizowania Państwa wniosku.

Wykaz niezbędnych dokumentów

Wybierz odpowiednią grupę sprawy:

Wydział / Filia
Obsługiwane gminy
Rodzaj sprawy
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Chęciny
Daleszyce
Górno
Masłów
Miedziana Góra
Morawica
Nowiny
Zagnańsk
Filia w Strawczynie
Łopuszno
Strawczyn
Filia w Chmielniku
Chmielnik
Pierzchnica
Filia w Mniowie
Mniów
Filia w Nowej Słupi
Nowa Słupia
Filia w Łagowie
Łagów
Filia w Bielinach
Bieliny
Filia w Rakowie
Raków
Filia w Bodzentynie
Bodzentyn
Filia w Piekoszowie
Piekoszów


Referat Praw Jazdy
_____________________________________


Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wszystkie gminy Powiatu Kieleckiego