Starostwo Powiatowe w Kielcach

Zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu BEZ WIZYTY W STAROSTWIE!

  1. Pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Osoby które nabyły lub sprzedały pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszone są, aby dokonywały zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

  1. Sprowadzony pojazd, niebędący nowym pojazdem.

Osoby które sprowadziły pojazd, niebędący nowym pojazdem, z  terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej uprasza się aby dokonały zgłoszenia rejestracji pojazdu w terminie 180 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na stronie https://www.esp.pwpw.pl/

Wydział Komunikacji
i Transportu

Instrukcja rezerwacji wizyty
Aby zarezerwować wizytę należy wybrać odpowiednią grupę sprawy.
Po dokonaniu wyboru zostanie otwarte nowe okno, w którym należy postępować zgodnie z instrukcją tj.:

– zapoznać się z treścią regulaminu, dokonać jego akceptacji (brak akceptacji regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości rezerwacji wizyty za pośrednictwem Internetu),
– z kalendarza dokonać wyboru dnia wizyty wraz z określeniem godziny spotkania (maksymalnie 21 dni do przodu).

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza i wybraniu przycisku „Wyślij” wyświetli się potwierdzenie Państwa rezerwacji.

By dokończyć proces rejestracji, po wyświetleniu potwierdzenia należy wybrać przycisk “Pobierz potwierdzenie rezerwacji” w celu wydrukowania rezerwacji lub zapisania w wersji elektronicznej.

UWAGA!

Wygenerowane potwierdzenie wizyty należy wziąć ze sobą w dniu wizyty w Starostwie, w formie wydruku, bądź w wersji elektronicznej, np. na urządzeniu mobilnym. Warunkiem wejścia na teren Starostwa jest okazanie potwierdzenia wizyty pracownikom ochrony. Dokument należy również okazać w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Aby zrealizować wizytę umówioną internetowo należy:

  1. W dniu umówionej wizyty stawić się w wybranej wcześniej placówce Starostwa najwcześniej 10 minut przed umówioną godziną. Nie stawienie się na umówioną godzinę spowoduje anulowanie rezerwacji.
  2. OBOWIĄZKOWO (!) zabrać ze sobą potwierdzenie umówionej wizyty w postaci papierowego wydruku lub elektronicznego poświadczenia w urządzeniu mobilnym.
  3. Zgłosić się do osoby kontrolującej wejście do budynku (pracownik ochrony) w celu oznajmienia swojego przybycia.
  4. Udać się do wskazanego okienka w celu realizacji wizyty.

Pamiętaj, przed wizytą w Starostwie:

Przed wizytą w Starostwie prosimy o sprawdzenie czy posiadają Państwo wszelkie niezbędne dokumenty do zrealizowania Państwa wniosku.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 http://bip.powiat.kielce.pl/jak_zalatwic_sprawe/karty_uslug_i_wzory_kt.html
W trakcie wizyty w Starostwie Powiatowym w Kiecach należy OBOWIĄZKOWO posiadać maseczkę zasłaniającą usta i nos. Należy również przestrzegać zasady zachowania dystansu między klientami. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi i sposobu załatwiania spraw w Starostwie opisane są w Dyspozycji Nr 13/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Kielcach, dostępnej pod adresem:

http://bip.powiat.kielce.pl/prawo_lokalne/dyspozycje_starosty.html

Upraszamy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników Starostwa oraz pracowników ochrony.

Wybierz odpowiednią grupę sprawy: