Odbiór prawa jazdy Starostwo Powiatowe w Kielcach

Regulamin internetowej rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach

Rezerwując termin wizyty w Starostwie Powiatowym w Kielcach przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Umówiona wizyta w Wydziale Komunikacji i Transportu z zakresu Referatu Rejestracji Pojazdów dotyczy tylko jednej sprawy związanej z Kartami Usług Referatu np. rejestracja jednego nowego pojazdu zakupionego na terenie kraju, rejestracja jednego pojazdu sprowadzonego z zagranicy, itp.
 2. Umówiona wizyta w Wydziale Komunikacji i Transportu z zakresu Referatu Praw Jazdy dotyczy spraw związanych z Kartami Usług Referatu np. odbiór jednego prawa jazdy, wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę, złożenie wniosku o wymianę prawa jazdy, itp.
 3. Przy rejestracji wizyty należy podać dane osoby, która będzie dokonywała czynności administracyjnej podczas wizyty w Starostwie, np.  dane pełnomocnika w przypadku posiadania upoważnienia.
 4. Na wyznaczoną godzinę wizyty do Starostwa może się stawić jedynie osoba, której dotyczyła rejestracja wizyty (w przypadku załatwiania sprawy przez osobę nieletnią – również prawny opiekun). Dopuszcza się możliwość wejścia najbliższego członka rodziny –  współmałżonka, wstępnych, zstępnych, którzy posiadają upoważnienie do załatwienia sprawy. Wejście innych osób trzecich (towarzyszących) jest niemożliwe.
 5. Spóźnienie, tzn. stawienie się w Starostwie po upływie wyznaczonej godziny spotkania spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji wizyty, a tym samym brak możliwości dokonania czynności administracyjnej w danym dniu.
 6. Anulowanie umówionej wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu bądź zmiana danych osoby dokonującej czynności administracyjnych podczas umówionej wizyty możliwe są najpóźniej do godziny 10:00 w przeddzień terminowej wizyty, dzwoniąc pod numer 41 200 15 07 bądź pisząc na adres email: wach.d@powiat.kielce.pl
 7. Umówienie się na więcej niż jedną wizytę przez jednego klienta w danym dniu z zakresu Referatu Rejestracji Pojazdów nie jest możliwe – dotyczy rezerwacji internetowej.
 8. Umówienie się na więcej niż jedną wizytę przez jednego klienta w danym dniu, w związku z pkt. 7, spowoduje automatyczne anulowanie wyżej wymienionych rezerwacji wizyt, a tym samym brak możliwości dokonania czynności administracyjnych w danym dniu.
 9. Wystąpienie różnic między danymi podawanymi podczas rezerwacji wizyty, a danymi podawanymi w Wydziale Komunikacji i Transportu podczas dokonywania czynności administracyjnej, będzie skutkować anulowaniem rezerwacji wizyty, a tym samym brakiem możliwości dokonania czynności administracyjnej w danym dniu, np. zgłoszenie się z innym pojazdem, niż opisanym w rezerwacji terminu skutkuje anulowaniem rezerwacji wizyty, a tym samym brakiem możliwości dokonania rejestracji w danym dniu.
 10. Przed zarezerwowaniem wizyty należy zapoznać się z wykazem wymaganych dokumentów do realizacji danej sprawy. Wspomniany wykaz znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
 11. Grupa “I” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gmin powiatu kieleckiego z wyłączeniem gmin: Łopuszno, Strawczyn, Pierzchnica, Chmielnik, Mniów, Nowa Słupia, Łagów, Bieliny, Raków, Bodzentyn oraz Piekoszów.
 12. Grupa “II” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Strawczynie) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gmin Łopuszno oraz Strawczyn.
 13. Grupa “III” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Chmielniku) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gmin Pierzchnica oraz Chmielnik.
 14. Grupa “IV” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Mniowie) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gminy Mniów.
 15. Grupa “V” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Nowej Słupi) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gminy Nowa Słupia.
 16. Grupa “VI” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Łagowie) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gminy Łagów.
 17. Grupa “VII” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Bielinach) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gminy Bieliny.
 18. Grupa “VIII” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Rakowie) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gminy Raków.
 19. Grupa “IX” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Bodzentynie) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gminy Bodzentyn.
 20. Grupa “X” (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego oraz inne czynności administracyjne dot. hak, gaz, demontaże – złomowanie i inne – Filia w Piekoszowie) jest to grupa dedykowana wyłącznie dla mieszkańców gminy Piekoszów.
 21. Grupa “XI” (odbiór praw jazdy, wnioski dot. praw jazdy, profil kierowcy oraz inne czynności administracyjne dot. Prawa jazdy). Umawianie wizyt w sprawie zatrzymanych praw jazdy odbywa się wyłącznie pod nr telefonu : 41 200 15 47, 41 200 15 48, 41 200 15 54, 41 200 15 55). Jest to grupa dedykowana dla mieszkańców wszystkich gmin powiatu kieleckiego.
 22. Wybór grupy niezgodnie z miejscem zamieszkania spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji wizyty, a tym samym brak możliwości dokonania czynności administracyjnej w danym dniu.
 23. W przypadku pełnomocnika, wyboru grupy należy dokonać według miejsca zamieszkania osoby, którą reprezentuje.
 24. System internetowej rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Kielcach dotyczący wizyt w związku
  z rejestracją pojazdu umożliwia umówienie wizyty maksymalnie 3 dni do przodu, wizyta w związku z odbiorem dowodu rejestracyjnego umożliwia umówienie wizyty maksymalnie 7 dni do przodu. Każdego dnia o godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, licząc od daty bieżącej, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać w danym dniu rejestracji.
 25. System internetowej rezerwacji dla Filii w Strawczynie, Filii w Chmielniku oraz Filii w Mniowie umożliwia umówienie wizyty maksymalnie 5 dni do przodu. Każdego dnia o godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, licząc od daty bieżącej, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać w danym dniu rejestracji.
 26. System internetowej rezerwacji dla Filii w Nowej Słupi umożliwia umówienie wizyty w dniach pracy Filii, tj. od poniedziałku do środy. O godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, maksymalnie 5 dni do przodu, uwzględniając dni pracy Filii, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać
  w danym dniu rejestracji.
 27. System internetowej rezerwacji dla Filii w Łagowie umożliwia umówienie wizyty w dniach pracy Filii, tj. od środy do piątku. O godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, maksymalnie 5 dni do przodu, uwzględniając dni pracy Filii, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać w danym dniu rejestracji.
 28. System internetowej rezerwacji dla Filii w Bielinach umożliwia umówienie wizyty w dniach pracy Filii, tj. od poniedziałku do środy. O godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, maksymalnie 5 dni do przodu, uwzględniając dni pracy Filii, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać
  w danym dniu rejestracji.
 29. System internetowej rezerwacji dla Filii w Rakowie umożliwia umówienie wizyty w dniach pracy Filii, tj. od środy do piątku. O godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, maksymalnie 5 dni do przodu, uwzględniając dni pracy Filii, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać w danym dniu rejestracji.
 30. System internetowej rezerwacji dla Filii w Bodzentynie umożliwia umówienie wizyty w dniach pracy Filii, tj. od poniedziałku do piątku. O godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, maksymalnie 5 dni do przodu, uwzględniając dni pracy Filii, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać w danym dniu rejestracji.
 31. System internetowej rezerwacji dla Filii w Piekoszowie umożliwia umówienie wizyty w dniach pracy Filii, tj. od poniedziałku do piątku. O godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, maksymalnie 5 dni do przodu, uwzględniając dni pracy Filii, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać w danym dniu rejestracji.
 32. System internetowej rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Kielcach dotyczący wizyt w związku
  z odbiorem praw jazdy oraz wnioskami dot. praw jazdy umożliwia umówienie wizyty maksymalnie 5 dni do przodu. Każdego dnia o godzinie 7:00 rano kalendarz udostępnia kolejny wolny dzień, licząc od daty bieżącej, a tym samym rozpoczyna się moment, od którego można dokonywać w danym dniu rejestracji.

Wydział Komunikacji
i Transportu

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty, wypełnić wszystkie wymagane pola i nacisnąć przycisk “Wyślij”.

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Wyślij

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach reprezentowane przez Starostę Kieleckiego z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@powiat.kielce.pl
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z internetową rejestracja terminu wizyty w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora jest udzielona zgoda.
 4. Powyższa zgoda jest dobrowolna, ale stanowi warunek dokonania internetowej rezerwacji terminu. Nieudzielenie zgody skutkuje niemożnością dokonania internetowej rezerwacji wizyty, zaś wycofanie zgody będzie skutkowało anulowaniem dokonanej internetowej rezerwacji. W takim przypadku, można skorzystać z alternatywnej możliwości umówienia wizyty w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach (telefoniczna rejestracja).
 5. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu.
 6. Przysługuje Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, kopii danych, usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane uwzględniając okres przechowywania danych lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 7. W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, a tym podmiotem.